Canvas & more
Phụ kiện (danh từ): những sản phẩm phụ với kích thước nhỏ, có hoặc không có dây đeo.

Pencil Sausage

100.000 VNĐ80.000 VNĐ100.000 VNĐ

Cup Holder

50.000 VNĐ

Square Wallet

200.000 VNĐ

Phone Wallet

160.000 VNĐ

Zipper

160.000 VNĐ

Tea Box

150.000 VNĐ

Hamcheese

140.000 VNĐ

Tokbokki

140.000 VNĐ

Tofu

160.000 VNĐ

Lunch Box

180.000 VNĐ

Lunch Bag

180.000 VNĐ

Bottle Holder 500ml

160.000 VNĐ

Bottle Holder 1L

180.000 VNĐ

Laptop Cover 13″ / 15″

390.000 VNĐ400.000 VNĐ

iPad Cover

280.000 VNĐ