Canvas & more
Túi tote (danh từ): túi có một hoặc hai dây đeo song song với nhau, có thể cầm trên tay hoặc đeo trên một vai.
Kích thước đa dạng

Daily Tote

100.000 VNĐ

Weekend Tote

200.000 VNĐ

Nylon Tote

240.000 VNĐ

SGHN Tote

270.000 VNĐ

Everyday Tote

250.000 VNĐ

Jeans x Canvas Tote

290.000 VNĐ

Water Tote

260.000 VNĐ

Lazy Tote

180.000 VNĐ

Square Tote

320.000 VNĐ

Daily Totes – Set 7 màu

700.000 VNĐ630.000 VNĐ

Leather x Canvas Tote

390.000 VNĐ